Dokument bez tytułu

Aby po wycieleniu
wszystko szło dobrze

Bez GMO

Od tego jak będą żywione krowy zasuszane zależy ich wydajność, zdrowotność i płodność w laktacji. Sano dokonało w 2000 roku największego przełomu w żywieniu krów zasuszonych stosując tylko jedną dawkę z dodatkiem soli anionowych.

Zapoczątkowane w 2009 roku badania w Sano Agrar Institut zaowocowały powstaniem nowych specjalistycznych pasz Prela® i Prenata®. Najnowsze doświadczenia wykazały, że najlepsze wyniki daje zastosowanie trzech źródeł magnezu: siarczanu magnezu, tlenku magnezu oraz chlorku magnezu.

Dokument bez tytułu

Pasze Sano dla krów
i cieląt bez GMO

Bez GMO

Sejm RP w dniu 4.11.2016 uchwalił, że pasze stosowane w żywieniu zwierząt mają być od 1.01.2019 wolne od GMO. Jednak niektóre mleczarnie (Piątnica, Hochland, Mlekpol i inne) zaczynają już teraz wymagać, aby pasze stosowane w żywieniu krów, a nawet cieląt, były bez GMO.

W związku z powyższym wszystkie obecnie produkowane pasze Sano dla krów i cieląt są bez GMO. Niestety śruta sojowa bez GMO jest o ponad 100 $ na tonie droższa od zwykłej śruty. Zarząd Sano zdecydował, że ceny produktów zawierających mniejsze ilości śruty sojowej pozostaną na niezmienionym poziomie. Natomiast w produktach, gdzie udział śruty sojowej jest znaczny (Protamilk HP®, Protamilk Complete®, Protamino KM®, Unipro XP®, Vital Musli®), konieczna jest korekta cen (w załączeniu cenniki).

Ceny sprawdzonych produktów Protamilk By-Pass® i Lactoma By-Pass® pozostają bez zmian i hodowcy z powodzeniem mogą je nadal stosować.

Decyzje niektórych mleczarń są dla nas niezrozumiałe, bo modyfikacje genetyczne z roślin nie przechodzą na zwierzęta, a i tak większość krów w Polsce w ogóle nie dostaje śruty sojowej. Bulwersujące są natomiast umowy, które mleczarnie proponują, bo ich podpisanie wymaga od producenta pasz poniesienia dodatkowych kosztów, w niektórych przypadkach nawet ponad 100 tys. zł. Skandalicznym należy uznać żądanie opłat za umieszczenie produktów bez GMO na specjalnych listach referencyjnych. Nie dość, że zwiększa to koszty produkcji, które przełożą się na cenę produktu, to dodatkowo ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Czy mleczarnie szukają dodatkowego źródła dochodu?... Takie niehandlowe umowy nie będą przez Sano podpisywane.

Dokument bez tytułu

Pakiet artykułów reklamowych
do zamówień w II kwartale 2017

Pakiet artykułów reklamowych

Na artykuły reklamowe z pakietu dealer może przeznaczyć 0,25% wartości sprzedaży, nie więcej niż 800 zł netto w kwartale.
Niewykorzystana pula nie przechodzi na kolejny okres.

Dokument bez tytułu

Pasze SANO dla krów bez GMO

Dokument bez tytułu

Obniżka cen
Chicki 1 i Chicki 2

Obniżka cen!

Dokument bez tytułu

Jeszcze lepsze wyniki w tuczu
w tej samej cenie

Lac Power

W Sano Agrar Institut mieliśmy w ubiegłym roku bardzo wysoką zawartość białka, która wynosiła 14,6 % w pszenicy i 13,9 % w pszenżycie, podczas gdy w zbożach z zakupu było tylko 11,5 % białka w pszenicy i 10,5 % białka w pszenżycie, czyli o ponad 3 % mniej!

Aby podnieść wartość pokarmową mieszanek dla prosiąt i tuczników został obecnie zwiększony poziom białka i aminokwasów w Protamino Piggi®, Protamino Premium Forte® i Protamino Premium®.

Ze względów organizacyjnych zmiany składu na etykietach zostaną wprowadzone dopiero przy następnej produkcji worków.